nuausti

nuausti
nuáusti 1. tr. išausti: Jau jijė daug nuáudė J. Atėjo trys laumės ir apsiėmė jai ant pusės nuaust BsMtII196. | refl.: Pati nusiáudžiau, pati ir pasisiuvau Gs. 2. tr. audžiant padaryti vieną šoną ilgesnį: Nelygiai muša su muštuvais, ir vieną kraštą nuáudė Ėr. Ana nuáudė kreivai audimą J. | refl.: Audeklas nusiáudė į vieną šoną Rm. 3. tr. nuperti, nupliekti: Jam už tokį darbą gerai ausis nuáudė Ds. 4. intr. greit nubėgti, nudumti: Kiškis nuáudė tiesiai an krūmus Ėr. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nuausti — nuáusti vksm. Dviejų̃ mètrų júostai nuáusti užtrukaũ pùsvalandį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuaušti — 1 nuaušti intr. 1. atvėsti, prarasti šilimą: Pastačiau kopūstus in pripečko, kad nuauštų Arm. 2. prk. prarasti įkarštį: Nuaušo širdis mano, nemalonėjas jau J. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuaušti — 2 nuaũšti intr. nušvisti: Nuauš ir tau laiminga dienelė Klp. Kaip vaistus sudavė, man nuaũšo nuaũšo (pasidarė geriau) Užp. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 1 apaušti intr. kiek atšalti, pravėsti: Jau apaušo kiek kopūstai, galėsi srėbt Rm. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; praaušti; suaušti; užaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 2 apaũšti tr. Jdr užtikti kur auštant, apšvisti: Apaũšo mus pro mišką bevažiuojant Š. Tave ne kartą diena apaũšo, tave aplojo šunes Mataušo Plš. Juos bevakaruojančius apaũšo Pg. Ar jau mėnesį apaũšo (saulė užtekėjo, mėnesiui dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 1 ataušti intr. 1. pasidaryti šaltesniam, atvėsti: Tegu ataušta karšta košė J. Na, gerk gerk, atauš arbata Žem. Kol tu apsirengsi, tai ir vanduo ataũš Skrd. 2. sustingti auštant: Gelžį reik kalti, kol nespėjo ataušti Šv. 3. Gdr po sušilimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 2 ataũšti intr. išaušti: Galiausiai trečioji diena ataušo Ns1859,2. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • austi — austi, audžia ( ti), audė 1. tr., intr. SD370 gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Audžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi J. Audimą, milą austi K. Kasdieninius abrūsus eglute audžia Alk. Vilnų austos skarelės Rm. Dabar toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”